บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3 ก.ค.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ณ วัดสังฆบารมี เมืองเอสเหลิฟ ประเทศสวีเดน
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เปิดรับสมัครสามเณรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน นี้
**คุณสมบัติผู้สมัคร**
๑. เป็นนักเรียนชายอายุ 10 ปีขึ้นไป
๒. มีความสมัครใจ และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
๓. ไม่มีโรคประจำตัว
๔. สามารถร่วมอบรมก่อนบวชได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์
๕. สามารถบรรพชาเป็นสามเณรได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ติดต่อสอบถามได้ที่ พระศิริจันทร์ แก้วต๊ะ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังฆบารมี
โทร. 0413 54 52 92, 0760 962 793 หรือ watsanghabaramee@gmail.com

 

หมายกำหนดการคร่าวๆ ในวันงาน
เวลา ๙.๐๐ น. ปลงผม
เวลา ๑๐.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบรรพชาสามเณร