เรียนรู้เทคนิคการภาวนา หลวงพ่อวิโมกข์ 10-12 มิ.ย.

ญาติธรรมกลุ่ม Happy Ambassador, Denmark ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมสนทนาธรรมเรียนรู้เทคนิคการภาวนา เข้าใจสภาวะธรรมขั้นละเอียด เพื่อเชคความก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน นี้
ณ วัดสังฆบารมี เมืองเอสเหลิฟ ประเทศสวีเดน

ขอเชิญมาร่วมเรียนรู้เทคนิคการภาวนาให้เห็นแจ้ง กระจ่าง จากภายในกับ พระอาจารย์ ดร. วิโมกข์ เมธิโน เพื่อเช็คความก้าวหน้าในการภาวนาด้วยตัวเอง เพื่อการตื่นรู้อย่างพุทธะ

 

phraAjanพระอาจารย์ ดร. วิโมกข์ เมธิโน

 

ทางกลุ่มญาติธรรมกลุ่ม Happy Ambassador, Denmark ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อที่จัดสรรเวลาที่ว่างเว้นการสอนจากประเทศอื่นๆ ในยุโรป ให้กับเหล่าญาติธรรมทางประเทศสวีเดและเดนมาร์ก ซึ่งญาติธรรมที่สนใจในกิจกรรมนี้สามารถพาลูก สามี ภรรยาฝรั่ง มาเข้าคอร์สด้วยกันได้ พระอาจารย์ ดร. วิโมกข์ จะเมตตาสอนเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้
ใครใคร่ถือศีล ๘ ถือ
ใครใคร่มา มา
ใครใคร่กลับ กลับ
ใครใคร่อยู่ครบคอร์ส อยู่

และขอเชิญร่วมทำบุญโรงทาน ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์
น้ำปานะ เย็นวันศุกร์ที่ ๑๐ และ วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน
อาหารเช้า และ เพล วันเสาร์ที่ ๑๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒
นิพพานะปัจจะโย โหตุ
อนุโมทนาสาธุ