วันจันทร์ – วันศุกร์

05.30 ปฏิบัติจิตตภาวนา
06.30 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
11.00 ถวายภัตตหารเพล
19.30 สวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.30 ปฏิบัติจิตตภาวนา


วันเสาร์ – วันอาทิตย์

05.30 ปฏิบัติจิตตภาวนา
06.30 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
10.30 สวดมนต์ ตักบาตรและถวายสังฆทาน
11.00 ถวายภัตตหารเพล
19.30 สวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.30 ปฏิบัติจิตตภาวนา

นอกจากนี้วัดสังฆบารมียังมีกิจกรรมตามวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งจะจัดในวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สามารถมาร่วมงานได้ (ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับตามปฏิทินไทย)

ภาพกิจกรรมประจำวัน

1 Reply to “กิจกรรมประจำวัน”

Comments are closed.