วีดีโอเกี่ยวกับวัด

1. ก่อนที่จะกลายเป็นวัดสังฆบารมีในปัจจุบัน

 

2. การอัญเชิญพระไพรีพินาศ

 

3. กิจกรรมต่างๆในวัดสังฆบารมี