ประกาศสถานทูตไทยในสวีเดน

ประกาศจากทางสถานฑูตที่สต็อกโฮล์ม เกี่ยวกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวง รัชกาลที่ ๙ นะคะ

สำหรับท่านที่ของใกล้สต็อกโฮล์ม สามารถไปวางดอกไม้จันทร์ได้ที่สถานฑูตในวันพฤหัสที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. (อ่านรายละเอียดในรูปนะคะ)

ส่วนของทางวัดสังฆบารมี จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เช่นกันค่ะ แต่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยเร็วนะคะ