เชิญปิดทองลูกนิมิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกๆ ท่านปิดทองลูกนิมิต
ณ วัดสังฆบารมี Eslöv, ประเทศสวีเดน

งานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
วันเสารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560