อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

[x_text]

ขอเชิญญาติธรรมร่วมทำบุญตักบาตร บวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ในวันเสาร์ที่ 23 และอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม

กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 23 ก.ค.
10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)
11.00 น. ถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระสงฆ์
13.00 น. เวียนเทียนและหล่อเทียนพรรษา

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.
10.00 น. ถวายเทียนพรรษา
10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)
11.00 น. ถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระสงฆ์
13.00 น. เวียนเทียนและหล่อเทียนพรรษา

 

* ทางวัดมีจัดเตรียมดอกไม้ไว้ให้สำหรับบูชาเวียนเทียนชุดละ 20 โครน
* บูชาเทียนสำหรับนำไปต้มเพื่อหล่อเป็นเทียนพรรษา
* นอกจากนี้เรายังมีให้ร่วมบุญ ทำบุญตักบาตรพระประจำวัน บูชาและถวายสังฆทาน[/x_text][x_text]

Asalha Puja och Khao Pansa 2016
Lördag 23 och söndag 24 juli.

Aktiviteter:
Kl.10.30 Morgonbön
Kl.11.00 Munkarna tar emot mat och allmosor
Kl.13.00 Ljusceremoni och att stöpa Pansa-ljus

Alla är välkomna då![/x_text]