วันมาฆบูชา 21 ก.พ.

[x_text]

Magha Puja Dag

Söndag, 21 februari 2016

Aktiviteter:

– Kl. 10.30 Morgonbön och ge allmosor till munken.
– Kl. 13.00 Ljusceremoni*

(* Man håller blommor, rökelse och tända ljus i händerna, och går tre varv runt templet med höger sida mot templet. Under tiden tänker man på Buddhas, dhammas och sanghas alla goda sidor.

OBS! Ni kan köpa blommor, rökelse och ljus på templet som vanligt.)[/x_text]

[x_text]

เทศกาลวันมาฆบูชา
ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน
และบวชเนกขัมมะ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา
และสังฆบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน

 

กิจกรรม
– เวลา 10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์

– เวลา 13.00 น. พิธีเวียนเทียน

(หมายเหตุ ทางวัดจะจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้สำหรับทุกท่านได้บูชาสำหรับพิธีเวียนเทียนตามปกติ)[/x_text]

ญาติธรรมท่านใดที่ต้องการจะมาบวชเนกขัมมะ สามารถมาทำพิธีบวชได้ตั้งแต่ตอนเย็นของวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. หรือจะมาวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.ก็ได้เช่นกันวัดสังฆบารมี