ประชุมประจำปี – Årsmötet

[x_text]

เชิญสมาชิกของสมาคมวัดสังฆบารมีและ
ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมประจำปี
ณ วัดสังฆบารมี

ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559

 

รายการการประชุม

  • รายงานผลการทำงานต่างๆ ของสมาคมวัดสังฆบารมี
  • คัดเลือกคณะกรรมการเพิ่มเติม
  • วางแผนการทำงานต่างๆ
  • กิจกรรมประจำปี 2559
  • อื่นๆ

[/x_text]

[x_text]

Välkomna till årsmötet 2016
Söndag 13 mars 2016
på Wat Sanghabaramee, Eslöv.

 

Listan:
– redovisa föreningens aktiviteter och resultat
– val av nya ledamöter
– planering för 2016
– diskussion kring aktiviteter under år 2016
– övrigt[/x_text]

[x_text]

รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม:
Kandidater till valet av nya ledamöter:

[/x_text][x_text]1. Roland Årsberg, Malmö
(ไม่มีรูปภาพ Bilden saknas.)[/x_text][x_text]2. ป้าเกตุ – Kerd Larnhill
เมือง Eslöv[/x_text][x_text]3. ปุ๊กกี้ – พรทิพย์ เหลืองปราการ
เมือง Malmö[/x_text][x_text]

ญาติธรรมท่านใดที่มีจิตอาสาที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของวัดสังฆบารมี สามารถสมัครเข้ามาเพื่อรับการคัดเลือกได้โดยส่งประวัติของท่าน (ซีวี) และจดหมายแนะนำตัวไปที่

Ni som vill hjälpa till med olika arbeten på templet och vara med som ledamot kan skicka in CV och personligt brev till templet med adressen nedanför.

ที่อยู่/addressen:
Wat Sanghabaramee
Trollenäs 107, 241 92
Eslöv, Sweden[/x_text]