ความสำคัญของวันมาฆบูชา (Det förklarar varför vi firar Magha Puja)

savarin sitisarnเรื่องน่ารู้

    Magha Puja är en buddhistisk högtid och en helgdag i många länder i  Sydostasien, däribland  Thailand, Kambodja och Laos. I Thailand besöker buddhister tempel för att delta i religiösa ceremonier såsom meditation, mässor och predikningar,  Som med de flesta buddhistiska högtider är det vanligt att man tar med sig mat till templen och skänker till munkarna.  Det är vanligt att hålla ljusprocessioner runt templen (wian thian) på kvällen. “Magha” är den tredje månaden, … Read More

ประวัติวัดสังฆบารมี (ฉบับย่อ) และความเปลี่ยนแปลงภายในวัด

savarin sitisarnเรื่องน่ารู้

กว่าจะกลายมาเป็นวัดสังฆบารมี (วัดเดียวในทางภาคใต้ของสวีเดน) ได้รับความช่วยเหลือต่างๆจากพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ จากปีพ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนไปหลายๆด้าน โดยเฉพาะขนาดของวัดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนของพุทธศาสนิกชนที่มาวัดมากขึ้น