ธรรมะบรรยาย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

ทางวัดสังฆบารมีจะนิมนต์ท่าน พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ มาบรรยายธรรมให้แก่ญาติธรรมในสวีเดนในช่วงเข้าพรรษานี้

ทั้งนี้ก็แล้วแต่โอกาสจะอำนวย จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป ติดตามข่าวได้ทางหน้าเฟสวัดหรือทางเวบไซต์

สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ก็เชิญฟังธรรมของท่านได้ในยูทูป

ขอนำเสนอวีดีโอธรรมะบรรยายเป็นตัวอย่างดังข้างล่างนี้

 

เวบไซต์ : http://phraprasong.org

Facebook : https://www.facebook.com/Phraprasong