ลอยกระทง 28 พ.ย.

Loy Krathong festival – 28 november 2015på Wat Sanghabaramee
[x_text]Aktiviteter:
Vi börjar kl.10.30 med morgonbön och sen att ge allmosor till munken.
Smaka thaimat gratis på lunchen!
På eftermiddagen blir det Loy Krathong-ceremonin.
Sen träffar vi “Lay thai” – musikband med thailändsk folkmusik.[/x_text]
 
[x_text]

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวันลอยกระทง
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

 

ช่วงเช้า
– ทำบุญตักบาตร เริ่มเวลา 10.30

ช่วงบ่าย
– พิธีลอยกระทงลอยกิเลส
– สนุกสนานกับวงดนตรี “ลายไทย”
– ชมการแสดงฟ้อนรำไทย
– ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุระหว่าง 5-15 ปี
– อิ่มอร่อยกับโรงทานอาหารไทย และเครื่องดื่มต่างๆ[/x_text]

ท่านใดสนใจส่งบุตรหลานอายุระหว่าง 5-15 ปี เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ สามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณสุ เบอร์ โทร 070 990 99 44
ญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะร่วมออกร้านโรงทานอาหารไทย สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่วัดสังฆบารมีเบอร์ 0413 54 52 92
ญาติธรรมท่านใดหรือคณะใดที่ประสงค์จะแสดงฟ้อนรำไทยในงานลอยกระทงนี้ ก็สามารถแจ้งรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุ เบอร์ โทร 070 990 99 44
ขอเชิญนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งภาพวาดงานเทศกาลวันลอยกระทงเข้าประกวดชิงรางวัล
นักเรียนสามารถส่งภาพวาด พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อมายังที่วัดสังฆบารมีที่อยู่ Wat Sanghabaramee Trollenäs 107, 241 92 Eslöv