วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๐
—————————————————-
* ทางวัดมีจัดเตรียมดอกไม้ไว้ให้สำหรับบูชาเวียนเทียนชุดละ 20 โครน
* ทางวัดมีผ้าอาบน้ำฝนให้บูชาผืนละ 50 โครน
* ทางวัดมีจัดให้บูชาเทียนสำหรับนำไปต้มเพื่อหล่อเป็นเทียนพรรษา
* นอกจากนี้เรายังมีให้ร่วมบุญ ทำบุญตักบาตรพระประจำวัน บูชาและถวายสังฆทาน
—————————————————-
Asalha Puja (Asanha Buch) på Wat Sanghabaramee på den 8 och 9 juli 2017
Aktiviteter på lördag 8 börjar kl.10.30 med morgonbön och sen ges man möjligheten att ge allmosor till munkarna
På söndag börjar aktiviteter kl. 10.00

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา๖๐