ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน

ในพระอุโบสถ วัดสังฆบารมี ประเทศสวีเดน

ประกาศสร้างพระพุทธรูป