ลิ้งค์

[x_text]ประเทศสวีเดน

[/x_text]

[x_text]เรียนภาษาสวีเดนด้วยตนเอง

  • ผันคำกริยา
    …(ใส่คำกริยาในรูป infinitive กด Go แล้วจะได้คำกริยาที่ใช้ใน Tense ต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค)

[/x_text]