สมุดเยี่ยม

[x_text]ญาติธรรมที่มาเยี่ยมเยียนวัด มาร่วมกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ อีกทั้งการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะแล้วต้องการจะอนุโมทนาบุญบอกกล่าวอะไรกับวัดก็ขอเชิญเขียนได้ที่หน้านี้โดยผ่านล๊อคอินของเฟสบุ๊คของเท่าเอง ขอบคุณ // วัดสังฆบารมี

Gästboken för alla besökare på Wat Sanghabaramee. Ni kan skiva här genom att logga in på er Facebook. Tack för att ni kom och välkomna åter!
// Wat Sanghabaramee[/x_text]


[x_text][vivafbcomment][/x_text]