หมายกำหนดการประชุมสงฆ์และพิธีผูกพัทธสีมา

การประชุมสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป
 และพิธีผูกพัทธสีมา ณ วัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ ประเทศสวีเดน

 วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘..๓๐ น.   พิธีเปิดการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๘

เวลา ๑๑.๐๐ น.    ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น.    เริ่มการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๘ (ต่อภาคบ่าย)

เวลา ๑๗.๐๐ น.    ปิดการประชุม

เวลา  ๑๙.๓๙ น.  ทำวัตรสวดมนต์เย็นและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีสวดถอนสมานสังวาสสีมา

เวลา ๑๐.๐๐ น.    พระเถระเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น.    พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

เวลา ๑๑.๐๐ น.    ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๙ น.    พิธีตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา

ถวายผ้าป่าสามัคคี ๒,๕๖๐ กอง ๆ ละ ๙๙ โครน

รับของที่ระลึก

เสร็จพิธี

————————————————————————-

Programme for the Dhammayut order in European Union’s meeting
no. 8/2560 and the monastic boundary stone marking ceremony
at Wat Sanghabaramee, Eslöv, Sweden   

 

Friday 2 June 2017

7:00 AM Breakfast offering to the monks

8:30 AM Opening ceremony for the general meeting no. 8/2560

11:00 AM     Lunch offering to the monks

1:30 PM Continue the general meeting no. 8/2560

5:00 PM Closing ceremony for the general meeting no. 8/2560

7:39 PM Evening praying (Thai Buddhist chanting) in remembrance of

   King Rama IX, Bhumibol Adulyadej

Saturday 3 June 2017

7:00 AM Breakfast offering to the monks

8:30 AM  Praying to prepare to expel and pronounce the Buddhist ground

10:00 AM Praying Prarita blessing

10:30 AM Alms round

11:00 AM Lunch offering to the monks

1:39 PM Monastic boundary stone marking ceremony (Buddhist Chapel)

Forest-robe presenting ceremony

Souvenir presentation

       Closing ceremony