พ.ศ.2560

พระ ศิริจันทร์ ฉายา โฆสโก​ เจ้าอาวาสวัดสังฆบารมี
อายุ ๓๗ พรรษา ๑๔
วิทยฐานะ ม. ๓
อุปสมบทเมื่อวันท่ี ๒๒ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีพระครูสันติวรญาณเป็นพระอุปัชฌาย์
มี พระ สัญญา​  โชติญาโณเป็นพระกรรมวาจาจารย์
มี พระ บุญกอง  วิสุทโธเป็นพระอนุสาวนาจารย์
อุปสมบทที่วัด​เขา​เจริญ​ธรรม​ อ.บึงสามพัน​  จ.เพชรบูรณ์
พระ ชลัด สุขิโต
อายุ ๓๔ พรรษา ๙
วิทยฐานะ ม.๓ นักธรรมเอก
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีพระครูสันติวรญาณเป็นพระอุปัชฌาย์
มีพระพระสัญญา  โชติญาโณเป็นพระกรรมวาจาจารย์
มีพระ ธนวุฒิ สุธีโรเป็นพระอนุสาวนาจราย์
อุปสมบทที่วัดสันติวรญาณ ต. วังศาล อ. วังโปร่ง จ. เพชรบูรณ์
พระธนะศิลป์ ฉายา ธนสีโล
อายุ ๕๔ พรรษา ๑๒
วิทยาฐานะ ม.๖
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๑ มีนามค พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยมีพระครูสุขุมบุญวัฒน์เป็นพระอุปัชฌาย์วัด
มีพระครูวิมลธรรมรัตเป็นพระกรรมวาจารย์
อุปสมบทที่วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่