กำหนดการการฉลองวัดครบรอบ 10 ปี

กำหนดการในวัดฉลองวัดครบรอบ 10 ปี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 มีกิจกรรมตั้งแต่เช้า (05.00) จนถึงเย็น (20.00) ทั้งสวดนมต์ ฟังการบรรยายธรรมะในหัวข้อต่างๆ สนทนาธรรมหรือจะใส่บาตรกับพระสงฆ์ 29 รูปที่มาจากหลายๆวัดในยุโรป  ขอเชิญทุกท่านนะคะ

ตารางกิจกรรม-หน้า1

ตารางกิจกรรม-หน้า2