หน้าแรก

เทศกาลสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่เฟสบุ๊ค

กิจกรรมต่อไป

งานวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

วันเข้าพรรษาและหล่อเทียนพรรษา
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

วันเแม่แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของกิจกรรม

คำถามที่พบบ่อย

ทำบุญผ่านธนาคาร

ผ่านทางธนาคาร

ชื่อบัญชี: Wat Sanghabaramee
หมายเลขบัญชี: 83139 524 114 279-2 (Clearingnummer 83139)
ชื่อธนาคาร:  Sparbanken Skåne AB

ผ่านทางหมายเลขสวิช (Swish)

ชื่อบัญชี: Wat Sanghabaramee

หมายเลข:  12 35 10 27 44