การผูกพัทธสีมา (ฝังลูกนิมิต)

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิธีผูกพัทสีมาหรือการฝังลูกนิมิต งานฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาวันที่ 3 มิ.ย. 2560 ณ วัดสังฆบารมี Eslöv, ประเทศสวีเดน