วัดป่า โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
WatPa Copenhagen
Rytterager 100, 2791 Dragoer
Danmark
http://www.watpa.dk

วัดสันตินิวาส ประเทศสวีเดน
Wat Santinivas
Almvägen 11, 136 71 Vendelsö
Sverige
http://watsantinivas.com

วัดดอลาร์น่าวนาราม ประเทศสวีเดน
Wat Dalarnawanaram
Ulvshyttan 63, 78196 Borlänge
Sverige
http://watdalarna.se

วัดป่าโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน
Wat Pha Gothenburg
Skändlavägen 75
417 46 Göteborg
Sverige
http://www.buddhasd.se/