ประวัติวัดโดยสังเขป

วัดสังฆบารมี ณ เมืองเอสเหลิฟ ประเทศสวีเดน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะพระสงฆ์จากวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กและพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนทางใต้
ประวัติวัดสังฆบารมี

ประวัติและความเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในวัด (รูปภาพ)

ปัจจุบันนี้วัดสังฆบารมีมีพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดจำนวน 3 รูป มีพระครูสมุห์ศิริจันทร์ โฆศโกเป็นเจ้าอาวาสประจำวัดสังฆบารมี

ตั้งแต่การก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 วัดสังฆบารมีมีพุทธศาสนิกชนจากต่างประเทศและภายในประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมที่วัดสังฆบารมีเป็นจำนวนมาก เช่น ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีสงกรานต์ สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรในวันปีใหม่ การบวชเนกขัมมะ และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งภาพกิจกรรมต่างๆสามารถติดตามได้ทางเฟสบุ๊คของวัดสังฆบารมี และทางเว็บไซด์นี้