ปฏิทินแสดงกิจนิมนต์นอกสถานที่ของพระสงฆ์และงานบุญต่างๆ
Aktivitetskalender på Wat Sanghabaramee

kalender2017

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม โทร. 0413 54 52 92 หรือ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆได้ทางเฟสบุ๊คของวัด