หน้าหลัก กิจกรรมประจำวัน

 

ติดต่อวัด:

Wat Sanghabaramee
Trollenäs 107, SE-24 192
Eslöv, Sweden

Tel: +46 (0) 413 54 52 92

watsanghabaramee@telia.com

 

 

 

กิจกรรมประจำวัน

จันทร์ - ศุกร์

05.30 น.

06.30 น.

 

11.00 น.

 

19.30 น.

20.30 น.

 

เสาร์ - อาทิตย์

05.30 น.

06.30 น.

 

10.30 น.

11.00 น.

 

19.30 น.

20.30 น.

 

ปฏิบัติจิตตภาวนา

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

 

ฉันภัตตหารเพล

 

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

ปฏิบัติจิตตภาวนา

 

 

ปฏิบัติจิตตภาวนา

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

 

สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล บาลี-ไทย

ตักบาตร และ ถวายสังฆทาน

 

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

ปฏิบัติจิตตภาวนา

 

© 2010-2013 สงวนลิขสิทธิ์ วัดสังฆบารมี สวีเดน
eXTReMe Tracker