ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน

savarin sitisarnข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน

ในพระอุโบสถ วัดสังฆบารมี ประเทศสวีเดน

ประกาศสร้างพระพุทธรูป