กฎระเบียบสำหรับฆารวาสทั้งที่อาศัยอยู่ประจำและชั่วคราวหรือมาเยี่ยม         วัดสังฆบารมี เมืองอีสเลิฟ ประเทศสวีเดน

 

13412880_1204263792941153_3187398597721876709_n

 1. คำว่า “ฆารวาส” หมายถึงแม่ชี ผู้มารักษาศีลและสุภาพชนทั่วไป
 2. ฆารวาสทุกคนที่เข้ามาในบริเวณวัดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด
 3. มีเจตนาที่จะมาอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อลด ละ กิเลสและต้องขึ้นทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวัน
 4. ในกรณีที่เจ้าอาวาสคณะสงฆ์ไม่สามารถใช้กฎระเบียบของวัดผู้ฝ่าฝืนได้ เจ้าอาวาสหรือคณะสงฆ์มีอำนาจดำเนินตามกฎหมายได้
 5. ฆารวาสทุกคนที่เข้ามาในวัดมีสิทธิ์และหน้าที่เท่าเทียมกันตามกฎระเบียบของวัด
 6. สำหรับอำนาจและหน้าที่ของฆารวาสทุกคนจะนำไปใช้ทั้งภายในและนอกวัดที่เกี่ยวข้องกับวัดสังฆบารมีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ทุกครั้ง

การปฏิบัติตัวในขณะที่เข้ามาในบริเวณวัด

 1. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 2. ต้องสำรวมกาย วาจาให้เรียบร้อย เช่น ไม่กระทำการใดๆหรือพูดจาใดๆที่ก่อให้เกิดความไม่สงบซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น
 3. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด เช่น ไม่ทิ้งเศษขยะมูลฝอยในบริเวณวัด ห้ามทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในโถส้วม ( ระบบกรองน้ำจะตัน ราดน้ำไม่ลง )
 4. ห้ามเสพของมึนเมาหรือนำของมึนเมาทุกประเภทเข้ามาภายในบริเวณวัด
 5. ห้ามนำสิ่งของทุกประเภทเข้ามาขายในบริเวณวัด ถ้าไม่ได้รับอนุญาต
 6. ห้ามนำการละเล่นต่างๆเข้ามาเล่นหรือแสดงในบริเวณวัด ถ้าไม่ได้รับอนุญาต
 7. การออกนอกบริเวณวัดจะต้องบอกกล่าวกับเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ที่ดูแล ไม่ควรที่จะออกนอกบริเวณวัดในเวลาค่ำคืนเพราะทางวัดจะปิดประตูก่อนขึ้นทำวัตรสวดมนต์เย็น
 8. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของพุทธศาสนา
 9. ช่วยกันประหยัดน้ำและไฟ